30 jaar Maartenskerk concerten (1987 - 2017)

Een mooie gelegenheid om even terug te kijken naar de ontstaansgeschiedenis. Beelden op de fotopagina. Ontstaansgeschiedenis In 1981 roept het gemeentebestuur van Kollumerland c.a. een muziek- en zangcommissie in het leven. Het doel van deze commissie is om te proberen de inwoners van de gemeente kennis te laten maken met de verschillende vormen van muziek en zang. In de eerste jaren vindt er zo nu en dan een concert in de Maartenskerk van Kollum plaats.

Het eerste concert is op 30 oktober 1982 en vervolgens vindt er op 10 juli 1984 een uitvoering plaats van een koor uit de staat Ohio van de Verenigde Staten van Amerika.  Soms is er een concert in de Maartenskerk, maar zo nu en dan ook in de openlucht op het Maartensplein of in de gereformeerde kerk van Kollum.

De start van de Maartenskerkconcerten 
In het begin van 1987 besluit de muziek- en zangcommissie over te gaan tot een vaste reeks van concerten op een vaste plaats en dat wordt de Maartenskerk. Het eerste concert van deze nu al dertigjarige reeks was op zondag 13 september 1987.  De organisatie van de concerten Vanaf 1987 tot begin 1995 is er sprake van een gemeentelijke commissie met een ambtelijk secretaris vanuit de gemeente. In het kader van een bezuinigingsproces besluit de gemeente om de ambtelijke ondersteuning medio 1994 te beëindigen. Dit betekent dat er vanaf juli 1994 een bestuur is die alle taken los van de gemeente verricht.

Bij notariële akte van 22 maart 1995 wordt de stichting Maartenskerkconcerten opgericht. Doel van de stichting is het muzikale en culturele leven in de gemeente Kollumerland te bevorderen. Wel blijft er financiële ondersteuning bestaan d.m.v. een jaarlijkse gemeentelijke subsidie.
Ook zijn er in de loop van de jaren een aantal bedrijven geweest die de stichting sponsoren. Met name autobedrijf Beerda doet dit al jarenlang en is nog steeds een belangrijke sponsor.

Iedere seizoen worden er 5 concerten georganiseerd. Door minder financiële middelen vanuit de gemeente en het wegvallen van een sponsor wordt het lastiger om de financiële situatie gezond te houden. Daarom wordt vanaf 2016 de mogelijkheid geboden om 'Vriend van de Maartenskerkconcerten' te worden voor een kleine jaarlijke bijdrage. Daarmee wordt de armslag weer iets breder en zijn de 5 concerten op een goed niveau te handhaven.

Via de eigen website www.maartenskerkconcerten.nl wordt het publiek benaderd en krijgen geïnteresseerden een e-mail nieuwsbrief toegestuurd met informatie over het komende concert.

Het aantal bezoekers varieert per concert van ca. 40 tot meer dan 150. De stichting is nog steeds springlevend.

Een greep uit de concerten van de afgelopen 30 jaar

 • Diverse ensembles van het NNO (8 optredens tussen 1995 en 2004
 • Fries Jeugdorkest ( 1995 en 2003)   
 • Roder Jongenskoor meerdere jaren (1997, 2003 en 2014)
 • Haydn Jeugdconcert (1998, 2015)
 • Ferwerda-academie (6 optredens vanaf 1998 en ook op 11 februari 2018)
 • Cantatrix (2001, 2003)
 • Flûteband “de Wâldsang”( 2002, 2006)
 • Lyts Vocaal (2012, 2016) 2006 
 • Nynke Laverman 2011  
 • Quirine Viersen 2012
 • Jongenskoor uit Kiev.
We gebruiken alleen functionele cookies om de site beter te laten werken. Als u verder gaat accepteerd u deze cookies.  Ik ga verder  Meer over cookies